Nyt vuosikymmenen vaihtuessa juhlimme myös ensimmäisen kokonaan digitalisoituneen vuosikymmenen loppua. On omituista ajatella, kuinka suureksi osaksi elämäämme digitalisaatio on iskostunut niinkin lyhyessä ajassa. Mutta mistä se sitten sai alkunsa?

Digitalisaation historiaa

Oikeastaanhan digitalisaatio nykyisessä muodossaan alkoi muodostumaan jo 2000-luvun alkupuolella. Kesti kuitenkin muutamia vuosia siihen, että se lähti räjähdymäiseen nousuun ja kehittyi sellaiseksi, mikä se tänäkin päivänä on: jokaisen elämään tavalla tai toisella vaikuttava ja kaikki ihmiset toisiinsa nitova verkosto. Niin, juurikin verkostoituminen on avainsana, kun mietitään digitalisaation syntyä. Jo varhaisimmat sosiaalisen median variaatiot perustuivat ihmisten verkostoimiseen: aluksi se saattoi olla pelkkä opiskelu- tai työporukka, mutta kuin varkain tämä kehittyi siihen, että nyt koko maailma on osa tätä kokonaisuutta.

Digitalisaatiolla tarkoitetaan muutosta, minkä takia se joskus rinnastetaankin muutokseen ja verkostointiin yleensä, ja tällöin ajoitetaan huomattavasti aikaisempaan kuin 2000-luvun alulle. Esimerkiksi yleisten valtion rautatieyhteyksien, lääkäripalveluiden ja tyttöjen koulutuksen voidaan ajatella muutaman haaran kautta liittyvän digitalisaatioon. Vaikka nämä digitalisaatioon voidaankin rinnastaa, ei sen missään nimessä kannata kuvitella olevan vain tätä. Digitalisaatio on jotakin niin paljon suurempaa, ja harva kykenee edes villeimmissä unelmissakaan kuvittelemaan, mitä sen tulevaisuuden pitää. Digitalisaation saralla nähdään nimittäin jatkuvasti niin massiivisia harppauksia, ettei yhdelläkään muulla alalla voida moisesta haaveillakaan. Kun mietitään, miten lyhyessä ajassa digitalisaatio on onnistunut valloittamaan koko maailman ja jopa saanut sen pyörimään itsensä ympärillä, ei voida muuta kuin ihmetellä. Harvan ajatuksen laatu edes riittää käsittämään, kuinka kokonaisvaltainen ilmiö digitalisaatio on ja mitä se pohjimmiltaan oikein merkitsee.

Moneltakin kantilta voidaan sanoa digitalisaation olevan lähes yhtä merkittävä keksintö ihmisten historiassa kuin vaikkapa kaivo, hyörykone tai pyörä. Kaikki edellä mainitut vilkastuttavat ihmisten arkea, ja digitalisaatio tekee tätä ja paljon muuta roimalla kädellä. Siitä ei ole tullut pelkkä apuväline, vaan se on hioutunut osaksi ihmisen elämän dynamiikkaa. Miksi harata muutosta vastaan, kun siitä on ollut meille niin kiistatonta hyötyä? Totuus on se, että digitalisaatio on vielä tuore keksintö ja siihen tottumiseen mennee aikaa. Oikeastaan olemme sopeutuneet siihen jo yllättävänkin nopeasti.